Voorwaarden & privacy

Algemene voorwaarden
Aanmelden
Na aanmelding, via email of social media, ontvang je binnen 5 werkdagen een uitnodiging via het opgegeven emailadres of telefoonnummer voor een telefonisch intakegesprek waarin we kennis maken en samen beoordelen of deze training op dit moment geschikt voor je is. Dit gesprek is ook bedoeld om de wederzijdse verwachtingen te toetsen en af te stemmen. Wanneer we beide besluiten om tot deelname over te gaan zal je een factuur ontvangen.

De betaling dient binnen 14 dagen na ontvangst te worden voldaan op de op het factuur vermelde rekeningnummer, tenzij een andere betalingstermijn is afgesproken. Bij te late betaling kan je als deelnemer geen rechten aan je inschrijving ontlenen. Het staat mij dan vrij een ander op die plaats te laten deelnemen.
Met het voldoen van de betaling ga je akkoord met de algemene voorwaarden en het privacy beleid.

Annuleren
Het annuleren van de training mag gratis tot 14 dagen voor de startdatum en kan via email aan info@rockyourmind.nl. Korter dan 14 dagen voor de startdatum zal het cursusgeld worden terugbetaald met inhouding van €35 administratiekosten.
Er is geen restitutie mogelijk bij het voortijdig afbreken van de training.

Rock your mind heeft het recht bij dwingende of onvoorziene omstandigheden één of meerdere cursusdagen, met opgave van redenen, te verzetten, en bij een te gering aantal aanmeldingen de gehele training te annuleren. Bij het afgelasten van een training vanwege te weinig aanmeldingen word je uiterlijk 1 week voor aanvang van de training ingelicht. Je kunt ervoor kiezen deel te nemen aan de eerstvolgende training, dan wel de eventueel betaalde kosten binnen 1 week na startdatum van de geplande training geheel gerestitueerd te krijgen.

Disclaimer
Deelname aan de trainingen is op eigen risico. Je bent altijd zelf verantwoordelijk voor het bewaken van je eigen psychische en fysieke grenzen. Rock your mind kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade als gevolg hiervan.

Mindfulness training is geen vervanging van psychische of medische behandelingen. Bij twijfel adviseer ik om eerst je behandelend arts of therapeut te raadplegen. Rock your mind is ook niet verantwoordelijk voor het beheer van persoonlijke eigendommen gedurende de training.

Privacy beleid
Rock your mind vindt bescherming van persoonlijke informatie van groot belang en gaat vertrouwelijk om met alle persoonsgegevens.
Persoonsgegevens worden niet verstrekt aan derden tenzij een wettelijk voorschrift dat vereist. Persoonlijke informatie die in het kader van de training aan rock your mind wordt verstrekt, valt onder het beroepsgeheim van de trainer.

Rock your mind legt persoonsgegevens vast ten behoeve van deelname aan trainingen of om deelnemers te informeren over relevante veranderingen of activiteiten.
Hierbij gaat het voornamelijk over NAW gegevens, telefoonnummer, emailadres en persoonlijke informatie die behoevend is voor het volgen van een training. Deze gegevens worden niet langer dan nodig bewaard. Echter facturen moeten wettelijke gezien 7 jaar bewaard worden.

Persoonsgegevens kunnen, na verificatie, worden ingezien, gecorrigeerd of verwijderd. Indien wenselijk neem hierover contact op via info@rockyourmind.nl.

Rock your mind gebruikt geen cookies en is niet gekoppeld aan google analytics.